#اسمارت_آکادمی #کودکان_امروز_مبتکران_فردا #سوروبان #چرتکه_ژاپنی #Soroban #محاسبات_ذهنی #smartacademyiran

دفتر مرکزی

تهران ، خیابان خرمشهر (آپادانا) ، خیابان عربعلی (نوبخت) ، خیابان یکم ، پلاک ۱۰ ، ساختمان اداری سرو ، واحد ۷

تلفن :  3-88523131-021

فکس : 3-88523131-021

Email: info@smartacademy.ir

ارتباط با اسمارت آکادمی ایران

هیئت مدیره موسسه اسمارت آکادمی در جلسه ای مشترک با مدیران موسسه مقرر کردند در جهت پاسداری از زبان مادری این سرزمین تا جائی که امکان دارد در کلیه مکاتبات و نام گذاری­ها از کلمات بیگانه استفاده نشود و با پیشنهاد یکی از موسسین موسسه و تصویب آن با نظر موافق کلیه اعضاء از این به بعد فقط کلمات زیر در تمامی سخنرانیها و مکاتبات و روابط بین مربیان و دانش آموزان و پدر و مادر آنها بکار رود:

بجای مربی = رهنما

بجای کتاب Text = کتاب یتان

بجای کتاب Work = کتاب سرام

بجای دانش آموز که مربوط به محیط های آموزش و پرورش است = دانش پذیر

بجای سرتیفیکت = گواهی نامه

در گواهی نامه های رسمی موسسه بجای خانم و آقا = مهربانو و مهربان

امید است در آینده واژه های بیشتری نیز به آن  افزوده گردد.