#اسمارت_آکادمی #کودکان_امروز_مبتکران_فردا #سوروبان #چرتکه_ژاپنی #Soroban #محاسبات_ذهنی #smartacademyiran

”کودکانی با ذهنی خلاق بیشترین میزان موفقیت را در تمامی مراحل زندگی خود تجربه خواهند کرد ! بگذاریم فرزندانمان طعم شیرین موفقیت را در تمام طول زندگی تجر به کنند.! ”

 اسمارت آکادمی