#اسمارت_آکادمی #کودکان_امروز_مبتکران_فردا #سوروبان #چرتکه_ژاپنی #Soroban #محاسبات_ذهنی #smartacademyiran

”همه نابغه اند ! اما اگر مبنای قضاوتمان را درباره ماهی میزان توانایی او در بالارفتنش از درخت قرار دهیم ماهی ، درتمام عمرش ، بر این باور خواهد ماند که احمقی بیش نیست !"

 آلبرت انیشتین