Print
Category: روزنامه
Hits: 3986

با نزدیک شدن به برگزاری پنجمین دوره آزمون سراسری کشوری در ۲۵ مرداد ماه در تهران، دانش پذیران نمایندگی های شهرهای گوناگون در آزمون آغازین سراسری چرتکه استانی شرکت می نمایند تا دانش پذیران برتر همه رده های آموزشی اسمارت آکادمی آن استان برگزیده شده و برای هماوردی با برگزیدگان دیگر استان ها در آزمون سراسری کشوری در تاریخ ۲۵ مرداد رهسپار تهران گردند.
از هر استان نفرات یکم تا سوم هر رده در آزمون سراسری چرتکه کشوری شرکت خواهند داشت.در شهرهایی که شمار دانش پذیران زیاد باشند در آغاز این آزمون در شهر انجام می پذیرد و برترین های رده های گوناگون شهر در آزمون سراسری استان شرکت می نمایند.