Print
Category: روزنامه
Hits: 5162

در مراسم اختتامیه مسابقات سوروبان سال 97،استاد کامبیز جمشیدی پژوهشگر و مدرس با اشاره به این مهم که والدین و بچه ها باید برای سال تحصیلی آمادگی روانی نیز داشته باشند، گفت: چرتکه ژاپنی سیستمی نوین برای آموزش به دانش آموزان است که متاسفانه خیلی از مدیران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش اطلاع دقیقی از آن ندارند و به واسطه سودجویی برخی افراد و موسسات از نام این ابزار کمک  آموزشی، برخی جبهه گیری می کنند و هنوز جای خود را به خوبی در آموزش کشور باز نکرده است.

وی با انتقاد از شیوه آموزشی کشور که مبتنی بر حفظیات است، بیان کرد: اگر محفوظات را از دانش آموزان بگیریم چیزی از دانش آنها باقی نمی ماند و بیشتر آنها پس از امتحان همان حفظیات را هم دیگر به یاد نخواهند داشت. امیدواریم به واسطه وسایلی چون سوروبان و موسساتی علمی و موثق شاهد پرورش ذهنی بچه هایمان باشیم.