Print
Category: روزنامه
Hits: 5427

در پی افزایش تعداد کلاس های دوره های خلاقیت ذهنی موسسه اسمارت آکادمی ایران و نیاز به رهنماهای بیشتر، این موسسه درصدد استخدام بهترین ها، از بین متقاضیان با مصاحبه و اعلام شرایط می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به بخش ثبت نام در سایت مراجعه کنید.